Menu

Insight Tools

Tekniske specifikationer

 Insight Tools er et online PDF-værktøj, der understøtter følgende funktionalitet:

Funktion Beskrivelse
Dokumentsamler Den smarte dokumentsamler understøtter træk-og-slip af filer fra skrivebord eller vis Windows File Explorer. Dokumentsamleren er også tilgængelig i ESDH-integrationerne.
Indsæt dokument(er) Flet eller indsæt dokumentfiler fra skrivebord eller direkte fra Windows File Explorer.
Konvertér filer Filer konverteres automatisk til PDF formatet når de flettes ind i det aktuelle dokument. Følgende filformater understøttes: Microsoft Word, Excel og PowerPoint; Email (.msg, .eml) med vedhæftede filer; Billedfiler (.png, .jpeg, .tif); AutoCAD (.awg); Tekstfiler (.txt, .rtf)
Rotér side(r) En eller flere sider i dokumentet kan roteres med eller mod uret.
Slet side(r) Slet aktuel side eller slet valgte sider.
Flyt side(r) Flyt en eller flere sider med træk-og-slip eller ved angivelse af sidenummer. 
Tekst søg Værktøjet kan søge efter almindelige tekst-strenge, og søgefunktionen kan konfigureres med følgende indstillinger: Kun hele ord, Store/små bogstaver.
Søgehistorik Det er muligt at få en listevisning af de 5 seneste søgninger i søgefunktionen.
Smartsøger Med den indbyggede Smartsøger kan du udføre en række avancerede søgefunktioner. Se oversigten over smartsøger funktioner nedenfor. 
Måleværktøj  Med måleværktøjet kan man måle og kontrollere afstande vist i tegninger. Du kan vælge mellem følgende enheder: cm, meter. Bruger oplysninger i tegningen til kalibreringen. Der kan kalibreres med følgende metoder: Kendt målforhold, kendt afstand i tegningen, Ukendt målforhold. 
Vis bogmærker  Et panel der viser en oversigt over alle dokumentets bogmærker. Bogmærkerne vises hierarkisk, hvis der optræder flere niveauer.
Minature oversigt Viser en oversigt med alle sider i små miniature visninger. Det er muligt at justere miniature størrelser med en slider.
OCR-kontrol Kontrolfunktion der kan identificere billeder indsat i sider eller hele sider uden OCR-fortolkning. Brugeren kan vælge at få OCR-fortolket disse områder med den indbyggede OCR-efterbrænder.
Redact 

Redact-funktion anvendes til avanceret dokumentrensning, hvor der med værktøjet kan tegnes sorte eller hvide plader i dokumentsiderne. Ved Gem, Download eller Preview sikrer systemet at de bagvedliggende oplysninger slettes således at oplysningerne med garanti ikke kan fremsøges eller genskabes. Det gælder synlige tekster, usynlige tekster såsom OCR-tekster, og det gælder også bogstaver skrevet som vektorgrafik, ex fra en grafisk plotter

Se også smartsøger funktionen der kan bistå med fremsøgning af følsomme oplysninger. 

Smartsøger oversigt

I Smartsøger funktioner findes en række avancerede søgefunktioner.

Navn Beskrivelse
CPR-nummer 

Funktion der fremfinder CPR-numre efter en række avancerede søgekriterier, hvor der tages højde for en række forskellige parametre: Fejlfortolket OCR, med og uden bindestreg i CPR-nummeret, mellemrum i cifrene, datokontrol og modulus 11 kontrolciffer. Alle kandidater til CPR-numre medtages i søgeresultet inklusive et tal der angiver hvor relevant det fundne kan kategoriseres. 

Telefonnummer Systemet screen OCR-tester og finder kandidater som kan være telefonnumre. 
Email Systemet scanner efter e-mail adresser. 
Ordlister Systemet kan konfigureres til at finde match i relation til en ordliste indeholdende fyord. Det er muligt at angive flertegnstrunkeringer i ordlisten. 
Find sider Kan finde blanke sider, dvs. sider uden OCR-tekst, eller den kan finde billeder uden OCR. 

Integrationer

På nuværende tidspunkt understøtter Insight Tools følgende integrationer:

IT-system Beskrivelse
Fujitsu eDoc Vores nyeste og mest avancerede integration er til ESDH-systemet eDoc udviklet af Fujitsu. Løsningen indeholder en avanceret PDF-samler med udvælgelse på sag-, dokument- eller filniveau. Integrationen understøtter desuden publicering af store sagsdokumenter til borgere og eksterne konsulenter. Den eksterne adgang til dokumenterne sker sikkert med NemID og krypteret dataoverførsel.
Formpipe Acadre  Vi tilbyder smarte integrationer til ESDH-systemet Acadre fra Formpipe A/S.
FilArkiv Vi har selvfølgelig integreret Insight Tools i vores populære produkt FilArkiv. 

 

Klar til næste softwareprojekt?

Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.