Menu

TegningsArkivet

Bring dine tegninger i spil

TegningsArkivet er et sikkert, digitalt arkiv til udviklet af JO Informatik til at digitalisere og gemme eksempelvis tekniske tegninger og planer i såvel kommuner som i virksomheder.

TegningsArkivet er udviklet til moderne digitale arbejdsgange med integrationer til GIS, WebGIS, ESDH- og diverse fagsystemer.

Ud over et Web API med søg og download indeholder TegningsArkivet en WMS-servicesniflade. Herved er det muligt at fremfinde tegningsmateriale med geografiske søgninger. Og brugeren kan få vist georeferede tegninger som overlays på et ortofoto.

TegningsArkivet indeholder desuden en smart geokoder samt en komponent til Septima Search og SWECO Spatial Suite.

TegningsArkivet leveres som cloudløsning til konkurrencedygtige priser, ligesom vi i samarbejde med firmaet Scanning.dk kan tilbyde en favorabel pris på scanning, indeksering og georeferering af tegningsmateriale.

Klar til næste softwareprojekt?

Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.