FilArkiv

En brugervenlig, digital arkivløsning, der effektivt håndterer arkivering, søgning og visning af scannede og elektroniske dokumenter.

FilArkiv er velegnet til alle typer digitalt materiale såsom kommunale byggesager, personalesager, kundesager, arkivalier eller anden dokumentation, der skal gøres tilgængelig for eftertiden.

FilArkiv

Få en gratis demonstration af FilArkiv

Søg og find data - hurtigt og let

FilArkiv er en alsidig, digital arkivløsning

FilArkiv er en alsidig, digital arkivløsning, som mere end 38 danske kommuner og 3 norske kommuner bruger. For at styrke selvbetjening og høste digitaliseringsgevinster er det muligt at give borgere og erhvervsliv fri online adgang fra alle platforme til FilArkiv-løsningen. FilArkiv kan desuden anvendes i den private sektor til forskellige typer arkiver.

Vores kunder bruger blandt andet FilArkiv til:

FilArkiv

Byggesager

FilArkiv

Vejsager

FilArkiv

Miljøsager

FilArkiv

Aktindsigt

FilArkiv

Matrikulære arkiver

FilArkiv

Fredede Bygninger og Fortidsminder

Kom i gang med FilArkiv

JO Informatik hjalp Odder Kommune med datakonvertering

”JO Informatik er fagligt dygtige og utroligt professionelle, er hurtige til at justere funktionalitet og leverer til tiden. De har været en fantastisk hjælp til at få opdateret vores byggesagsarkiv. Deres indsats har sparet os for rigtigt mange arbejdstimer.”
Betina Bille
IT-Proceskonsulent, Odder Kommune

Redigér PDF'ere direkte i FilArkiv

FilArkiv PDF Værktøj giver mulighed for online redigering af PDF-dokumenter. PDF-dokumenter redigeres direkte i FilArkiv. Derfor behøver du hverken Adobe Pro eller tilsvarende for at kunne foretage ændringer i PDF-dokumenter.

Med PDF-værktøjet kan du lave effektiv og sikker ekstrahering eksempelvis i forbindelse med en aktindsigt, eller hvis du vil fjerne følsomme oplysninger eller personnumre.

Fil opbevaringsløsning
Filarkiveringsløsning

Søg i tekniske tegninger

TegningsArkivet er et sikkert, digitalt arkiv til at digitalisere og gemme fx tekniske tegninger og planer i kommuner og virksomheder.

TegningsArkivet er udviklet til moderne, digitale arbejdsgange med integrationer til GIS, WebGIS, ESDH- og diverse fagsystemer.

Intelligent geo-søgning

FilArkiv indeholder både et Web API med søg og download og en WMS-servicesnitflade, der gør det muligt at finde tegningsmateriale med geografiske søgninger. Brugeren kan få vist georefererede tegninger som overlays på et baggrundskort fra Kortforsyningen såsom ortofoto, skærmkort eller topografisk kort (topo25).

FilArkiv indeholder desuden en smart geokoder samt en komponent til Septima Search og SWECO Spatial Suite.

I samarbejde med firmaet Scanning.dk kan vi desuden tilbyde en attraktiv løsning på scanning, indeksering og georeferering af tegningsmateriale.

Fil opbevaringsløsning

Vil du vide mere om FilArkiv?

Har du spørgsmål til vores løsninger, eller ønsker du at finde ud af, om JO Informatik er den rette samarbejdspartner for jer? Så kontakt os – det er helt uforpligtende.