FlyfotoArkivet

Historiske luftfotoserier over Danmark fra 1925-2007

Med FlyfotoArkivet har vi gjort det muligt for dig at sammenligne geografiske kort fra mange forskellige tidspunkter i en samlet løsning.

Værktøjet bliver primært anvendt af forskellige myndigheder i forbindelse med sagsbehandling af natur- miljø- og byggesager, men det kan også bruges til andre formål, ligesom vi stiller det til rådighed for offentligheden.

historiske flyfotos
FlyfotoArkivet
Nutid
1944
Nutid
1944

Historiske kort giver nutidig indsigt

Historiske flyfotos har mange anvendelsesmuligheder for både virksomheder og regioner. Blandt andet giver de indsigt i:

Digitale historiske luftfotoserier

Løsningen bygger på historiske flyfotos fra 1925 og til 2007, som er blevet digitaliseret (scannet) og stedfæstet. Det giver sikkerhed for at få vist det samme geografiske sted på de forskellige kort. De enkelte flyfotos bliver via en speciel teknik vist som en sammensat mosaik.

Få adgang til FlyfotoArkivet

FlyfotoArkivet består af

Flyfotoarkivet
FlyfotoArkivet

Mange kommuner, regioner, forvaltninger og virksomheder har deres egne historiske luftfotos, som kan lægges ind i FlyfotoArkivet og vises som en ’sømløs’ mosaik, som du kan zoome og panorere i. Vi bygger dine årgange op i lag, så det er nemt at sammenligne et udvalgt område over tid. Ud over regionernes flyfotoserier kan du finde mange kommuners fotooptagelser i løsningerne.

JO Informatik ApS er specialister i udvikling af webløsninger til visning af scannet arkivmateriale. Vi har blandt andet leveret lignende løsninger med historiske luftfotos til de danske kommuner, regioner og miljøcentre. Her anvendes fotos til offentlig sagsbehandling (miljøundersøgelser, dokumentation i byggesager, naturforvaltning, byudvikling m.m.). Desuden stilles langt de fleste fotos også til rådighed for offentligheden.

JO Informatik har desuden i samarbejde med I·GISj udviklet FlyFotos.dk, der indholder mere end 1.000 luftfotoserier med over 500.000 billeder. Her kan du se eksempler på kort, der viser før-efter eksempler på geografiske forskelle med afsæt ovenstående eksempler.

LW1944 er helt unik. Det er en fantastisk luftfotoserie over Danmark – optaget af det tyske Luftwaffe i 1944. Luftfotoserien er ikke bare historisk interessant, men er også optaget i en usædvanlig god kvalitet.

Der er formentlig tale om den første fuldstændige fotografering af Danmark. Desværre er alle fotokort endnu ikke tilvejebragt, men foreløbig er godt 75% af landet dækket. De bevarede fotokort befinder sig på Det Kongelige Bibliotek og stammer fra to større samlinger, nemlig fra lukningen af Geodætisk Institut og fra et heldigt fund på et engelsk universitet. 

I store engelske arkiver ligger formentlig de resterende kort, men pt. er disse samlinger utilgængelige.

Enkelte af fotokortene findes i flere udgaver, hvor der er brugt forskellige fotografier, og det er endnu ikke helt klarlagt, om de originale negativer stadig findes. I krigens sidste måneder foregik der omfattende flytninger, men også destruktioner af film. De engelske og amerikanske tropper beslaglagde store mængder luftfoto og forsøgte at transportere disse til England og USA. Undervejs skete der flere bombninger af konvojerne og meget er formentlig gået tabt. Efter krigen blev der ligeledes destrueret adskillige millioner fotografier, idet der kunne udvindes sølv fra negativerne.

FlyfotoArkivet er WMS-kompatibelt, hvilket har den store fordel at data fra FlyfotoArkivet problemfrit kan integreres i GIS (MapInfo, ArcGIS etc.) og webGIS. For at få adgang til WMS tjenester i FlyfotoArkivet skal du lave en aftale med regionerne. Hvis du vil vide mere, så brug kontaktformular længere nede på denne side eller ring til os på 49 20 20 67.

Vil du vide mere om vores løsninger?

Har du spørgsmål til vores løsninger, eller ønsker du at finde ud af om JO Informatik er den rette samarbejdspartner for jer? Så kontakt os – det er helt uforpligtende.