IT-revision

Med udgangspunkt i GDPR af 18. maj 2018 får vi hvert år et IT-Revisionsfirma til at undersøge, om vi som databehandler overholder de gældende regler.

Dette er relevant i forhold til vores produkter Insight Tools og FilArkiv.

ISAE 3000 GDPR erklæring pr. 20. december 2022

Firmaet Grant Thornton udarbejdet en IT-revisionserklæring af typen ISAE 3000 GDPR Point in Time, som du kan se her.