IT-revisorerklæring

I samarbejde med REVI-IT har JO Informatik nu officielt fået papir på, at virksomhedens FilArkiv-løsning overholder persondataloven og tilhørende bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger.

ISAE 3000 Revi-IT

”Vi anser et højt sikkerhedsniveau som et krav for at kunne overholde lov- og myndighedskrav og som et kvalitetsstempel for at kunne tilbyde en sikker service over for kunder, samarbejdspartnere og myndigheder,” siger Jesper Olsen fra JO Informatik.

Informationssikkerhed er en nøgleværdi hos JO Informatik og en naturlig del af vores aktiviteter.

Hvis du vil vide mere om sikkerheden i FilArkiv og revisionserklæringen, er du velkommen til at ringe til os på (+45) 49202067.