Menu

Byggesagsarkiver og personoplysninger

I hvilket omfang har en kommune pligt til at fjerne personoplysninger forud for offentliggørelse af kommunens digitale byggesagsarkiv? Det spørgsmål har JO Informatik bedt Advokatfirmaet Poul Schmith om at udrede.

Vi ønsker nemlig at understøtte kommunernes arbejde med at sikre, at offentliggørelse af byggesagsarkiverne sker under iagttagelse af de relevante regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("Databeskyttelsesforordningen") og Lov nr. 502 af 23. maj 2018 ("Databeskyttelsesloven").

Kort fortalt har JO Informatik bedt Advokatfirmaet Poul Schmith vurdere:

1) Om der er hjemmel til offentliggørelse af de personoplysninger, som indgår i de offentliggjorte byggesagsarkiver.

2) Om der er pligt til at fjerne visse oplysninger fra byggesagsarkiverne inden de offentliggøres - og hvor meget der skal til, før denne pligt kan anses for at være opfyldt.

Klik her hvis du ønsker tilsendt en kopi af notatet.

Om forfatteren

Jesper Olsen

Jesper er stifter og daglig leder i JO Informatik ApS. Jesper er virksomhedens innovative sjæl, og han har arbejdet med softwareløsninger siden 1988.

JO Informatik ApS

Trækbanen 16, 2.
3000 Helsingør
Danmark

Telefon: (+45) 49 20 20 67
E-mail: info@jo-informatik.dk

CVR-nr: 15144092
Jyske Bank: 5050-1195809

Klar til næste softwareprojekt?

Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.