Menu

FilArkiv Releases

Her ser du en oversigt over FilArkiv opdateringer.

2021-01-21

Rettelser og udvidelser i FilArkiv Public:

 • Fjernet antal sider og dokumentstørrelse fra resultatet (midlertidigt)
 • Forbedret "mine ejendomme" når der logges ind med NemID
 • Rettet fejl: Log ind med NemID viderestiller nu til korrekt side
 • Ændret kald til Kortforsyningen med Token i stedet for Ticket
 • Opdateret NemID modulet
 • Opdateret til seneste udgave af .NET

2020-11-29

Rettelser og udvidelser i FilArkiv:

 • Understøttelse af minimum TLS 1.2
 • Klar til ændringer på Kortforsyningen vedr. TLS 1.2
 • Forbedre hastigheden i emailsag funktionen (den nye emailsag)

2020-07-16

Rettelser og udvidelser i FilArkiv Public:

 • Rettelse af fejl i dybe links

2020-07-06

Rettelser og udvidelser i FilArkiv Public:

 • Ændret i måden Public anvender moduler på forsiden
 • "Mine ejendomme" er nu et modul man kan slå til og fra inde fra admin-sitet (kræver ingen yderligere opsætning)
 • "PDF Indholdsblokker" er nu et modul man kan slå til og fra inde fra admin-sitet (kræver ingen yderligere opsætning)
 • Man kan vælge om søgning i arkiv er aktiv inde fra admin-sitet (deaktiveret, åben, kræver login, kræver man er konsulent)
 • Løsningen slår nu op om man er konsulent før en søgning så vi ved det i brugerfladen
 • En tenant har nu fået en AdminIpList som er en semikolon liste af ip’er der ikke rammes af om et arkiv er i vedligeholdelse eller er slukket (kan rettes i admin sitet)
 • Laver man refresh på vedligeholdelsessiden tjekkes der om arkivet stadig er i vedligeholdelse og sender en til forsiden hvis ikke er
 • Løsningen ved nu om det er tilladt at søge og API'et vil give forbidden hvis man prøver alligevel
 • Modulet "Mine ejendomme" har fået flere rettelser så det virker lidt bedre i brugerfladen
 • "Mine ejendomme" kører nu via Datafordeleren (DAF) og udveksler blot BFE-numre til ESR-ejendomsnummer (der er ingen kontrol på om BFE er relateret til flere ESR) – Nu kan alle få mine ejendomme ved få klik
 • Caching af konsulent rolle pr. bruger, tenant. Systemet behøver ikke spørge filarkiv om rollen hele tiden (huskes i 5 min)
 • Mindre fejlrettelser

2020-02-03

Rettelser og udvidelser i FilArkiv Public:

 • Forbedret søgefunktionen med meget bedre adresse input og visning af historik
 • Forbedret ejendomssøgningen
 • Viser nu filstørrelse og antal sider i oversigten med dokument detaljer
 • Nu vises fejlbesked når en bruger er blevet logget ud, og der omdirigeres automatisk til log ind siden
 • Mindre fejlrettelser i forbindelse med overvågning og brug af systemets log

2020-01-23

Rettelser og udvidelser i FilArkiv Public:

 • Rettet download link så der ikke åbnes i browser
 • Personlig NemID ved brug af links via e-mails

Rettelser i FilArkiv Intern:

 • Rettelser og udvidelser i PDF-værktøjet - Følg dette link

2019-07-25

Rettelser og udvidelser i FilArkiv Public:

 • Ny forbedret søgefunktion med valgfrie søgenøgler: Adresse, Kommunale ejendomsnummer (ESR-nummer) og matrikelbetegnelse
 • Ændret baggrundsfarve fra rød til gul i info boks når fremsøgte sager er undtaget offentlighed
 • Forbedret metadata til forsiderne når disse sider vises i Google søgninger

2019-05-15

Rettelser i FilArkiv Intern:

 • Forbedringer i PDF-værktøjet (Insight Tools) - Læs mere

2019-04-05

Rettelser i FilArkiv Intern:

 • Fejlrettelser i den nye E-MailSag funktion
 • Enkelte mail-klienter viser UTF-16 som kineske tegn, derfor ændret til UTF-8
 • Problemer med mail spam og pishing trusler med no-reply@filarkiv.dk
 • Opdaterede vejledninger
 • Kortvisningen med nyt bygningstema

2019-02-22

Rettelser i FilArkiv Intern:

 • I screenerlisten åbnes Insight Tools og der starter automatisk søg
 • Forbedret Acadre modul: Hurtigt overblik over integrationens status, fejlrapport og statistik
 • Nyt E-mail sag modul:
  • Mulighed for at kunne ændre tilgængelighedsperioden
  • Mulighed for e-mail kvittering
  • Kan arbejde sammen med NemID modulet i FilArkiv Public (tilkøb)
  • Mulighed for at vælge sikkerhedsniveau ved åbning hos modtageren i FilArkiv Public
   • Åben adgang, dvs. ingen kode som vi kender i dag
   • Kræver kode
   • Kræver NemID i Public
   • Kræver angivet NemID i Public
 • Flere sagsdetaljer i detaljevisingen:
  • Mulighed for at se om en borger (med borger rollen) har mulighed for at åbne dokumentet
  • Mulighed for at se filstørrelse, antal sider, senest rettet dato  samt status for OCR screener (Oversigt)
  • Man kan se en log over hvem der har åbnet dokumentet de seneste 6 måneder (Åbningshistorik)
  • Man kan se hvad screeneren har fundet (Screener resultat)
 • Forbedret hurtigknapper:
  • Email sag knappen advarer hvis mere end 1 sag er valgt
  • Alle andre knapper advarer hvis mere end 100 sager er valgt
 • Nyt metadata felt: "GDPR Compliant", der anvendes i forbindelse med PDF Indholdsblokkeren

Rettelser i PDF værktøjet Insight Tools: Læs mere her 

2018-12-19

Rettelser i FilArkiv Public:

 • Forbedringer så vi får logget lidt flere informationer
 • Indbakke er ikke længere skjult bag tenant login
 • Indbakke er nu også synlig på portal niveau
 • Rettet diverse fejl i indbakken
 • Indbakke er det samme uanset portal (hovedsiden) eller tenant niveau (kommune)

2018-11-18

Rettelser i FilArkiv Public:

 • Rettet grafisk fejl på forsiden når en "tenant" var i vedligeholdelsestilstand
 • Rettet fejl hvor "tenant" ikke kunne vises når den var i vedligeholdelsestilstand
 • Menupunktet "Indsigt" er fjernet (man kan stadig tilgå siden via. link fra email sag)
 • Indbakke er blevet en del af FilArkiv Public (Overtager på sigt indsigt)
 • Forbedret Application Insight (ensartet med andre løsninger)

2018-02-01

Rettelser i FilArkiv Public:

 • Sagsstatus teksten ”Sagen er uafsluttet” ændret til ”Sagen er igangværende” og badge er farvet gul
 • En annulleret sag får nu ikke længere en sagsstatus da det egentlig er en status i sig selv
 • En fortrolig sag får nu ikke ikonet med 2 dokumenter, men har samme logik som de almindelige sager
 • Velkomstsiden viser nu kommunens kontaktoplysninger 
 • Ny funktion: "Mine ejendomme" baseret på NemID og opslag i ESR-registeret
 • Diverse softwarerettelser: Opdateret til TypeScript, Bootstrap 4.0, forbedret fejlmeddelelser
 • JO Kontaktside fjernet
 • Forbedret viderestilling efter NemID log ind

Rettelser i FilArkiv Intern:

 • Forberedt til visning af "Mine ejendomme"
 • Ændringer i forbindelse med konsulentadgang
 • Forbedringer i administrationen af adressebeskyttelsesmodulet 
 • Mindre fejlrettelser

2017-12-10

Mindre rettelser i FilArkiv Public:

 • Annullerede sager bliver overstreget i søgeresultatet
 • Sagen er afsluttet "plade" er igen tilføjet til oversigt
 • Tryk på download ikon på fortrolig sag gav fejl - Rettet
 • Hvis man søger på en adresse som er på en lukket kommune får man meddelelsen  ”Arkivet er ikke åben for offentligheden”
 • Bemærkningsfeltet styres nu via. Filtre om det skal være synligt eller ej på fortrolige sager

2017-11-26

Mindre rettelser i brugerkonfiguration for FilArkiv Public.

Forbedringer:

 • Forbedret muligheder ift. at kunne vise sager eller metadata på spærrede ejendomme og på adresser markeret med adressebeskyttelse
 • Modulet adressebeskyttelse udvidet med oplysninger i ESR-ejendomsejer

2017-10-15

Denne leverance omhandler forbedringer og fejlrettelser i FilArkiv Public, samt en række nye  tiltag i den interne FilArkiv såsom forbedringer i PDF værktøjet, nyt OCR Screener modul og forbedringer i modulet til automatisk markering af adresse beskyttelse.

FilArkiv PDF Værktøj

Forbedringer:

 • Viser nu sidenummer i søgeresultatet
 • Forbedret CPR søgefunktionen
 • Bedre visning af søgeresultatet ved klik fra listen i Screener modulet
 • Dobbeltklik på en side i PDF-værktøjet zoomer bedre end tidligere (enkelte kunder manglede denne opdatering)

Fejlrettelser:

 • Rettet så checkboksene “hele ord” og ”store og små bogstaver” ikke anvendes når der søges efter cpr-numre, i indholdsfortegnelse eller screener

FilArkiv Public

Forbedringer:

 • Forbedret geografisk søg når geometrier støder mod hinanden uden overlap
 • Alle tekster på kontaktsiden og velkomsttekster er tilpasset
 • Dybe links forbedret - Nu kan der linkes via ejendomsnummer og matrikel
 • Annullerede sager vise nu overstreget
 • Sagsstatus ”Afsluttet” er kommet på igen

Fejlrettelser:

 • Det lille dokument ikon åbner nu sagshovedet i stedet for at fejle hvis sagen er fortrolig
 • Dybe links virker nu i Firefox og Safari

FilArkiv Intern

Forbedringer:

 • Markerer ”adressebeskyttelse” ved ejendomme ejet af personer registreret med adressebeskyttelse i CPR
 • Nyt modul: Screener
 • Nyt modul: Adressebeskyttelse
 • Siden Public Sikkerhed har fået nye knapper og indholdet er nemmere at forstå
 • Bedre logning (audit) ved ændringer i det nye Screener modul
 • Teksten er ændret fra ”Vis nedrevede sager” til ”Vis nedrevet sager” i Public administrationsmodulet
 • Forbedret viderestilling fra gammel FilArkiv borgerløsning til ny FilArkiv Public

Fejlrettelser:

 • Rettet fejl hvor fejl-dialog ikke altid blev vist
 • Mindre valideringsfejl i søgevalideringen der meldte fejl ved bemærknings- og fritekst-søgefelterne
 • Der er rettet en mindre fejl i multi-rediger
 • Autofill funktioner er opdateret

2017-08-21

Alle FilArkiv Acadre integrationer er blevet opdateret:

 • Forbedret logik til at detektere hvilke dokumenter der er ændret siden sidste upload
 • Mindre fejlrettelser

2017-06-23

Denne release omhandler rettelser og forbedringer i FilArkiv Public:

 • Søgefeltet er ændret så der kun kan søges på adgangsadresser
 • Bogmærkevisning når PDF-dokumenter åbnes i Chrome, Edge og IE *
 • Sagsnummer flyttet fra titelfeltet til generelle oplysninger i søgeresultatlisten
 • Forbedre geografisk søg ved klik på adresse og klik på matrikel/jordstykke
 • Årstal 0 vises i søgeresultatlisten (tidligere blank)

* OBS virker kun med Adobe Plugin aktiveret