Menu

TegningsArkivet Releases

Her ser du en oversigt over opdateringer i TegningsArkivet.

2020-08-25

Rettelser og forbedringer:

  • Mulighed for at bruge dokument typen som filter i WMS
  • Rettet en fejl der forhindrede en i at bruge basic auth ved kald til WMS tjenesten

2020-01-23

Rettelser og forbedringer:

  • Viser besked hvis løsningen ikke kan startes
  • Forbedret upload af første fil på et dokument
  • Rettet fejl der kunne resultere i at et dokument ikke kunne gemmes
  • Forbedret så geokoderen virker straks efter upload af ny fil og ikke først efter noget tid
  • Indlæser besked i stedet for blank side
  • Geokoderen viser nu kun kortet hvis det ikke er muligt at sætte punkter i tegningen

2019-09-01

Rettelser og udvidelser:

  • Ny forbedret søgefunktion med valgfrie søgenøgler: Adresse, Kommunale ejendomsnummer (ESR-nummer) og matrikelbetegnelse
  • Ændret baggrundsfarve fra rød til gul i info boks når fremsøgte sager er undtaget offentlighed

Klar til næste softwareprojekt?

Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.