Jette Vejgaard ansat i JO Informatik

Jette Vejgaard er blevet ansat i JO Informatik A/S i Helsingør. Her skal hun arbejde med produktudvikling, salg, relationer og undervisning inden for virksomhedens FilArkiv løsning. Den anvendes især som arkivløsning for 32 danske kommuners byggesagsarkiver.

Jette Vejgaard har siden 2012 været ansat som it-projektleder i Holbæk kommune, som også bruger FilArkiv til deres byggesagsarkiv. Desuden har hun tidligere arbejdet i andre kommuner på Sjælland.

”Jette kender det kommunale marked indefra og har et førstehåndskendskab til, hvordan tingene foregår i kommunerne, som er en vigtig kundegruppe for os. Hun er meget proaktiv og udadvendt og god til at holde gang i aktiviteter. Vi glæder os meget til at drage nytte af hendes erfaringer med digital forvaltning,” siger direktør Jesper Olsen fra JO Informatik.