Menu

FlyfotoArkivet

Historiske luftfoto serier over Danmark fra 1925 til 2007

Med FlyfotoArkivet har vi gjort det muligt for dig at sammenligne geografisk kort fra mange forskellige tidspunkter i en samlet løsning. Vi har brugt historiske flyfotos fra 1925 og op til 2007, som er blevet digitaliseret (scannet) og stedfæstet. Det giver dig sikkerhed for, at du får vist det samme geografiske sted på de forskellige kort. De enkelte flyfotos bliver via en speciel teknik vist som en sammensat mosaik.

Mange kommuner, regioner, forvaltninger og virksomheder har deres egne historiske luftfotos, som ligeledes kan lægges ind i FlyfotoArkivet og vises som en ’sømløs’ mosaik, som du kan zoome og panorere i. Vi bygger dine årgange op i lag, så det er nemt at sammenligne et udvalgt område over tid.

FlyfotoArkivet stilles frit til rådighed via 2 websites, der dækker 2 regioner i Danmark: Region Midtjylland og Region Nordjylland. Ud over amternes flyfoto serier, nu overtaget af regionerne, kan du finde mange kommuners fotooptagelser i løsningerne. 

LW1944 er helt unik. Det er en fantastisk luftfotoserie over Danmark – optaget af det tyske Luftwaffe i 1944. Luftfotoserien er ikke bare historisk interessant, men den er også optaget i en usædvanlig god kvalitet.

Der er formentlig tale om den første fuldstændige fotografering af Danmark. Desværre er alle fotokort endnu ikke tilvejebragt , men foreløbig er godt 75% af landet dækket. De bevarede fotokort befinder sig alle på Det Kongelige Bibliotek og stammer fra 2 større samlinger dels fra lukningen af Geodætisk Institut dels fra et heldigt fund på et engelsk universitet. Det forventes at landet oprindelig er gennemfotograferet, men endnu er ikke alle kort fundet. I store engelske arkiver ligger der formentlig flere af de manglende kort, men pt. er disse samlinger utilgængelige.

Enkelte af fotokortene findes i flere udgaver hvor der er brugt forskellige fotografier og det er endnu ikke helt klarlagt, om de originale negativer stadig skulle befinde sig et sted. I krigens sidste måneder foregik der omfattende flytninger men også destruktioner af film. De engelske og amerikanske tropper beslaglagde store mængder luftfoto og forsøgte at transportere disse til England og USA. Undervejs skete der flere bombninger af konvojerne og meget er formentlig gået tabt. Efter krigen blev der ligeledes destrueret adskillige millioner fotografier idet der kunne udvindes sølv fra negativerne.

FlyfotoArkivet er WMS-kompatibelt, hvilket har den store fordel at data fra FlyfotoArkivet problemfrit kan integreres i GIS (MapInfo, ArcGIS etc.) og webGIS. For at få adgang til WMS tjenester i FlyfotoArkivet skal du lave en aftale med regionerne. Brug vores kontaktformular på denne website eller ring 49 20 20 67, hvis du vil vide mere.

Klar til næste softwareprojekt?

Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.