Menu

Insight Tools opdateringer

Her er oversigt over opdateringer i Insight Tools:

2020-11-13

Nye features og forbedringer

 • Funktioner til at indsætte, slette og redigere bogmærker
 • Aflevér dokument er forbedret
 • Mulighed for at vælge/fravælge sikkerhedstyper i aflevér til FilArkiv Public
 • Mulighed for at gemme public link i acadre til feltet ”Indholdsbeskrivelse” - Feltet overskrives grundet pladsbegrænsning
 • Diverse smårettelser

2020-03-27

Optimeringer

 • Hurtigere indlæsning af store dokumenter (10.000+ sider)
 • Aflevering -> Opsummering vises hurtigere ved store dokumenter
 • Miniature visningen åbnes hurtigere ved store dokumenter

Forbedringer

 • Hævet søgehistorik fra de 5 sidste til de 10 sidste
 • Validering af cpr og cvr under ”Aflevér til FilArkiv Public”
 • Bedre markering af felter med ugyldigt indhold under ”Aflevér til FilArkiv Public”

Nye features

 • Det er nu muligt selv at vælge om man ønsker at anvende dokumentsamleren når der uploades mere en et dokument til et ”tomt” værktøj
 • Mulighed for ikke at konvertere vedhæftede filer i mails
 • I integrationer der understøtter overførsel af sager, er det nu muligt at starte et nyt tomt dokument ved at fravælge alle dokumenter og trykke fortsæt
 • Bluewhale integration under aflevering
 • Der er kommet en indstillinger dialog, da vi er begyndt at få flere og flere indstillinger

Under motorhjelmen

 • Klargjort til signeringstjeneste
 • Mindre fejlrettelser og optimeringer
 • Forbedring af Miniaturevisningen
 • Patchet alle 3. parts softwarekomponenter

2020-01-23

Generelt

   • Forbedret upload filer
    • Dokumentsamler benyttes ved første upload af filer (tomt workspace og mere end en fil)
    • Dokumentupload grænsen er ændret fra 100 til 1000 filer
    • Dokument størrelsesgrænsen pr. fil er ændret fra 256 MB til 4 GB
   • Dokumentsamler kan nu sortere pr. titel
   • Afleveringswizard forbedret
    • Avanceret:
     • Fjern alle bogmærker
     • Gem optimeret til webvisning
     • Gem som PDF/A-2B
     • Vis sideminiaturebilleder ved åben
     • Åben dokument på specificeret side
     • Stempel på redactede sider
    • Opsummering:
     • Forbedret
    • Resultat:
     • Mulighed for at se og hente det dannede dokument
     • Mulighed for at se evt. link til FilArkiv Public
   • Settings er brugerstyret
    • Aflever til public og Aflevering Avanceret, gør opsætningen mere fleksibel
   • Eksportér side
    • Det er nu muligt at eksportere den aktive side
    • Understøttede formater: TIFF,  JPEG, PNG, PDF og TXT
    • Den eksporterede side er original siden uden eventuelle ændringer foretaget i værktøjet!
   • Mulighed for at lægge en buffer på når søgeresultater redactes:
    • Valgmuligheder: 0%, 5%, 10%, 20%, 30%
    • Aktiveres inde fra søgeresultater indstillinger
   • Diverse smårettelser

Smartsøgeren

   • Forbedret CPR søgefunktion ved fjernelse af støj:
    • ESR ejendomsnummer ignoreres
    • Dato med tidsstempel ignoreres
    • SHA kontrol ignoreres
    • Nummer plus årstal ignoreres
    • Punktum der OCR-fortolket som o og dermed 0 ignoreres
    • Stor afstand mellem bounding box i Y-retningen ignoreres
    • Dobbelt telefonnummer ignoreres, eksempel: 12121212 – 13131313
   • Oprydning og smårettelser

2019-06-28

Generelt

 • Rettet fejl hvor et PDF-document kunne blive korrupt i klargøringsprocessen
 • Forbedret algoritme i klargøringsprocessen giver forbedret hastighed
 • Forbedret konvertering af Excel filer
 • Forbedret konvertering af PowerPoint filer

2019-06-05

Nye funktioner

 • Mulighed for tilpassede ordlister pr. kundeløsning - Se note 1
 • Sprogmodul i brugerfladen - Indtil videre understøttes dansk og engelsk
 • Understøtter konvertering af ZIP-filer En zip fil kan nu udpakkes og indholdet konverteres ligesom en mail med vedhæftede filer - Se note 2

Generelt

 • Opdaterede drivere til nyeste versioner
 • Væsentlige forbedringer i konvertering af AutoCAD filer
 • Forbedringer og fejlrettelser i konvertering af Excel filer
 • Forbedringer og fejlrettelser i i konvertering af MS Visio filer
 • Forbedret understøttelse af Adobe Photoshop og mindre fejlertetelser

Note 1: Ordlister oprettes og vedligeholdes af JO Informatik. Kontakt vores support for yderligere oplysninger.

Note 2: Begrænsninger: max 100MB for hele ZIP-filen, max 100 filer, max 20MB pr. fil. *En mail med en vedhæftet zip fil vil også blive konverteret.

2019-05-15

Generelt

 • Alle drivere og 4. parts komponenter opdateret til seneste versioner
 • Mange mindre forbedringer af konvertering til PDF
 • Meget store sider (15000+ pixels * 15000+ pixels) havde problemer med visning. Vi overruler nu DPI hvis side-størrelsen bliver for stor
 • Bedre visuel kvalitet af siderne når de vises i værktøjet
 • Ændringer i overførsel af PDF metadata - Nu konfigureres det pr. løsning

Mail

 • Layout ligger mere op af det Outlook eksporterer
 • Standard sidestørrelse passer nu med A4
 • Kan nu ignorere ikke understøttede vedhæftede filer
 • Kan nu ignorere vedhæftede filer som ikke kan konverteres

Word

 • Bedre layout, ligner mere det de nye Word producere

Tekst (.txt)

 • Sidestørrelse passer nu med A4

Photoshop (.psd)

 • Forbedret konvertering af Photoshop-filer

CAD

 • Forbedret konvertering af CAD-filer, herunder AutoCAD

PDF

 • Kan lave flatten acroforms og fjerne data fra dictionary (giver bedre søgning og redact)
 • Validering om en PDF er gyldig (findes allerede i insight tools, men ikke i Acadre integrationen)
 • Optimize (bruges ikke i insight tools)
 • Forbedret flatten af XFA Forms

Nye formater

 • .emf
 • .wmf
 • OpenDocument Presentation (.odp)
 • Excel 5.0/95 Binary file format (BIFF5/.xls)
 • OpenDocument Spreadsheet (.ods)
 • Tab-separated values (.tsv)

2019-04-01

Generelt

 • Søgefunktionen: Mindre fejlrettelse og forbedret fejlhåndtering i PDF med specialtegn i UTF-8 formatet

2019-02-15

Generelt

 • Søgefunktionen: Forbedret mulighed for at søge på et eller flere ord
 • Søgefunktionen: Tilføjet mulighed for at søge efter cpr, telefonnumre og e-mail i en arbejdsgang, dvs. ved et klik
 • Søgefunktionen: Tilføjet mulighed for at søge med regulære udtryk (RegEx) - Eksempel "regex:trækbanen \d+"
 • Søgefunktionen: Tilføjet multisøgning fra url (bruges af filarkiv screeneren)
 • Søgefunktionen: Mulighed for at søge på adresser (beta)
 • Redact: Mulighed for at redacte alle søgeresultater
 • Redact: Mulighed for at redacte lignende søgeresultater
 • Redact: Mulighed for at filtrere i søgeresultatet, så man kan fjerne resultater man ikke ønsker at medtage (case sensitive)
 • Integration til eDoc: Forbedret dokumentoverførslen og fejlhåndtering
 • Integration til eDoc: Mindre fejlretteser og forbedringer

2018-07-17

Generelt

 • Drag and drop (flyt) sider under miniature havde problemer i IE11
 • Skruet ned for tiden man ser dokument overført ved brug af integrationer fra 2 sek til ½ sek
 • Der kommer nu en fejlmeddelelse hvis dokument ikke kan hentes fra integration
 • Det er nu muligt at starte via en integration, men uden dokument
 • Der er tilføjet brugerindstillinger og logud knap hvis integrationen understøtter dette
 • Brugernavnet er flyttet op i topbaren
 • Upload af dokumenter har fået rettet fejl hvor dokumenter kom ind i forkert rækkefølge
 • Upload har bedre oprydning hvis man afbryder efter det er uploadet filer
 • Upload har fået flyt op og ned knapper som midlertidig løsning
 • Gem dialog har fået en gem knap som gemmer og genindlæser siden
 • Gem dialog viser nu en fejlbesked hvis brugeren er blevet logget ud
 • Man kan nu slette en range af sider fra toolbaren selv om der ikke er en aktiv side
 • Rettet en fejl hvor Insight søgte i dokumenter hvor alle sider var fjernet fra værktøjet

2018-06-01

Generelt

 • Forbedret XLS support - Nu understøttes tab-delimited data "skjult" i XLS
 • Forbedret CSV og TAB fil support
 • Konvertering af understøttede dokumenter forbedret
 • Checkbokse vises nu korrekt i Internet Explorer 11
 • Forbedret søgefunktionen "telefonnumre"
 • Forbedret søgefunktionen "e-mail" ved en e-mail adresse over flere linjer 
 • Forbedret søgefunktionen "personnummer"
 • Man kan nu bladre mellem søgeresultater med pil op og ned samt redacte med backspace
 • Forbedret fejlbeskeder
 • Single Sign-on: AD FS timeout på 20 minutter kunne give problemer
 • Diverse rettelser til brugerfladen